Rörelseresultatet förbättrades från 35 till 55 MSEK genom större fokus på Programvara och ökad lönsamhet i Distribution

Nocom Bokslutskommuniké 2006

Nocom fortsätter att överträffa tidigare år i både omsättning och resultat. Programvara når över resultatmål och Distribution har fortsatt stabil resultatutveckling.

Främst är det programvarubolaget IAR Systems som med en stark internationell position skördat framgångar med en tillväxt på 22 procent och ett fördubblat rörelseresultat. Northern som förvärvades under våren har bekräftat att produkten (Northern Storage Suite) har stor potential genom att omsättning och resultat snabbt ökat i takt med gjorda investeringar.

Distribution skapar en styrka och stabilitet i sin mix av marknader där Deltaco och Nocom Software visat störst framgångar 2006. Deltaco som är flaggskeppet inom Distribution har anpassat sitt erbjudande i en hårt konkurrensutsatt marknad och har lyckats skapa stark tillväxt med bibehållen rörelsemarginal. Vi ser fortsatta svårigheter i marknaden för IT-säkerhet där till en växande andel logistik och pris används som konkurrensmedel istället för kompetens och produkt.

Alla verksamheter genererar positivt kassaflöde vilket medför en stark kassa som öppnar möjligheter för ökade investeringar.

– Jag känner mig stolt när jag kan säga att vi för fjärde året i rad förbättrar både resultat och omsättning. Vår fokusering på Programvara har visat sig vara mycket lyckosam och genererat både tillväxt och högre lönsamhet samtidigt som den skapar potential för framtiden, säger Stefan Ström, vd och koncernchef Nocom.
– Vi har nu en unik möjlighet med flera ledande programvaror i en växande marknad och en fortsatt hög ambition inom vår Distributionsverksamhet, fortsätter Stefan Ström.

– Starkt resultat, marknadens utveckling och strategisk fokus gör att vi kan öka vår ambition i att förädla koncernens inriktning och portfölj, säger Stefan Skarin styrelseordförande Nocom.


Utdrag ur bokslutskommunikén:
• Omsättningen ökade till 771,5 (635,6) MSEK, varav 229,0 (234,0) MSEK under det fjärde kvartalet.
• Rörelseresultatet uppgick till 54,6 (34,8) MSEK, varav 19,5 (18,7) MSEK under det fjärde kvartalet.
• Rörelsemarginalen uppgick till 7,1 (5,5) procent, varav 8,5 (8,0) procent under fjärde kvartalet.
• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 44,4 (7,4) MSEK.
• Eget kapital uppgick till 592,3 (448,9) MSEK den 31 december 2006.
• Eget kapital per aktie uppgick till 5,07 (4,50) SEK den 31 december 2006.
• Nettokassan ökade med 50 MSEK och uppgick till 89,2 MSEK.
• Styrelse föreslår utdelning med totalt 0,30 SEK per aktie.