Stärkt resultatutveckling för andra kvartalet – investeringar i försäljnings- och marknadsresurser börjar ge effekt

Verksamheten fortsätter att utvecklas positivt och koncernens resultat har stärkts under andra kvartalet jämfört med föregående år. Satsningen på egna produkter har varit framgångsrik och det är dotterbolagen inom detta område som svarar för den positiva resultatutvecklingen:

• Northern redovisar kraftig tillväxt och ett starkt resultat. Försäljningen av programvaran Northern Storage Suite på de nya lagringsplattformarna NetApp och EMC har ökat under kvartalet.

• IAR Systems växer i USA och redovisar sin högsta kvartalsförsäljning någonsin av programvara inom ARM-segmentet.

• Deltacos arbete med att successivt öka försäljningen av produkter under eget varumärke fortskrider enligt plan – målet är att ha lanserat 1.000 egna produkter före årets utgång.

Distributionsverksamheten, som genomgått stora förändringar under året, minskar i andel inom koncernen. Förändringsarbetet, som bland annat inneburit en kraftig begränsning av den mindre lönsamma volymdistributionen, kommer att fortsätta under året för att förbättra lönsamheten.

Under första halvåret 2007 har Nocom investerat kraftigt i försäljnings- och marknadsresurser och en ökad global närvaro, något som belastat resultatet med cirka 10 MSEK.

– Våra investeringar i egna produkter börjar ge effekt. Det är glädjande att resultatutvecklingen stärks samtidigt som vi gör betydande investeringar, säger Stefan Ström, vd och koncernchef Nocom.
– Även resten av året kommer att präglas av hög aktivitet och satsningar inom egna produkter, ett förändrat erbjudande inom Distribution och bibehållet fokus på långsiktig lönsamhet.

– Vår strategi att äga produkten och komma närmare kunden kräver investeringar. Det är en styrka att vi kan genomföra denna strategi under stabil och god lönsamhet, säger Stefan Skarin, arbetande styrelseordförande i Nocom.

Utdrag ur rapporten – första halvåret 2007:
- Omsättningen uppgick till 378,4 (378,9) MSEK, varav 175,1 (173,1) MSEK under det andra kvartalet.
- Rörelseresultatet uppgick till 21,8 (24,0) MSEK, varav 9,8 (9,1) MSEK under det andra kvartalet.
- Resultatet efter finansiella poster uppgick till 22,4 (22,7) MSEK, varav 10,1 (7,9) MSEK under det andra kvartalet.
- Rörelsemarginalen uppgick till 5,8 (6,3) procent, varav 5,6 (5,3) procent under det andra kvartalet.
- Resultatet per aktie uppgick till 0,13 (0,16) SEK, varav 0,06 (0,06) SEK under det andra kvartalet.
- Eget kapital per aktie uppgick till 4,89 (4,91) SEK den 30 juni.