Ändring av rapportdatum för bokslutskommuniké 2013

Uppsala, 23 januari, 2014

IAR Systems Group AB meddelar ändrat datum för publicering av bokslutskommunikén som avser perioden januari-december 2013
Bokslutskommunikén publiceras onsdagen den 5 februari 2014 klockan 18.00