Arne Myhrman ordförande i Deltaco som listas på First North under våren

Arne Myhrman är vald till ny ordförande i styrelsen för Deltaco AB (tidigare TurnIT AB), som är ett helägt dotterbolag till Intoi. Arne har lång erfarenhet av att utveckla mindre och medelstora bolag och kommer att ta en aktiv roll för Deltacos långsiktiga utveckling samt vid listningen av bolaget på First North under våren.

- Deltaco är ett spännande bolag med 19 år av obruten tillväxten under lönsamhet. För 2010 ökade omsättningen med 8% till nya rekordnivån 379,7 Mkr med fortsatt hög lönsamhet och stark balansräkning. Styrelsens bedömning är att listningen bidrar till att öka synligheten och intresset för Deltaco och att bolaget blir ett attraktivt investeringsalternativ på First North, säger Arne Myhrman, ny ordförande på Deltaco AB.

Deltacos styrelse består för närvarande av Arne Myhrman, Björn Abild och Jonas Mårtensson. Björn och Jonas är även medlemmar i Intois styrelse. Styrelsen i Deltaco planeras att utökas inför listningen på First North.

Arne är civilingenjör från KTH i Stockholm och har under många år haft ledande befattningar inom främst teknikbolag. Arne har tidigare bland annat varit VD för den nordiska verksamheten inom Generics Group plc, Vice VD/CFO på Tjänstepensionsrådgivarna AB samt konsult på PA Consulting Group AB och drivit egen verksamhet med uppdrag för ett stort antal små och medelstora bolag. Arne var styrelseordförande i Scanreco Industrielektronik AB mellan 2007 till 2010 och är sedan 2008 styrelseordförande i MnO International AB. Arne har också haft frivilliguppdrag inom bland annat Franska Skolan och Röda Korset Sollentuna.

Deltaco har ägts av Intoi sedan 2005. På stämma i Intoi den 14 januari 2011 beslutades att dela ut Deltaco till aktieägarna med ambitionen att lista bolaget på First North.

Deltaco är Nordens ledande leverantör och distributör av IT-produkter. Deltacos affärsidé är att med korta leveranstider och konkurrenskraftiga priser erbjuda ett attraktivt sortiment av IT-produkter, inklusive datortillbehör, kablage, nätverksprodukter och multimedieprodukter.

Deltaco har en stark plattform för tillväxt genom effektiva inköp i lågkostnadsländer i Asien, ett modernt logistikcenter och bred distribution till de flesta stora nordiska återförsäljarna.