Bokslutskommuniké 1999

Bokslutskommuniké 1999 Baserad på reviderat bokslut för Nocom AB (publ) verksamhetsåret 1999. * Omsättningen 1999 uppgick till 187,5 (159,8) MSEK, en ökning med 27,7 MSEK eller 17 procent. * Omsättningen under fjärde kvartalet ökade 26 procent och uppgick till 72,8 (57,9) MSEK. * Antalet anställda ökade under 1999 med 50 procent från 97 till 146. * Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till 7,0 (10,5) MSEK. * Resultat före skatt uppgick till 1,0 (10,6) MSEK. Uppbyggnad av konsult- och driftstjänstverksamheter, som kompletterar den tidigare programvaruverksamheten, har prioriterats under 1999. Nocom utvecklas till leverantör av helhetslösningar för elektroniska affärer över Internet och mobila nätverk. Nocom har under 1999, som en direkt följd av samarbetet med Nokia och Europolitan, intagit en ledande position på den framväxande marknaden för mobila lösningar. Flera strategiska WAP-avtal har tecknats med kunder, främst med företag inom rese- och finansbranschen. WAP Direct, en tjänst för snabb och säker WAP-trafik, har tagits fram i samarbete med Europolitan. Den planenliga expansionen av organisationen samt de betydande resurser som avsatts för tjänste- och konceptutveckling rörande mobilt Internet belastar resultatet under andra halvåret. I januari 2000 har Nocom tecknat ett intentionsavtal om förvärv av Hera AB, med en omsättning på ca 25 MSEK och drygt 20 anställda, en av landets äldsta och mest kända byråer för industriell marknadskommunikation. Förvärvet stärker Nocoms kompetens inom marknadskommunikation och elektroniska affärer. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/02/03/20000203BIT00050/bit0001.doc Hel rapport http://www.bit.se/bitonline/2000/02/03/20000203BIT00050/bit0002.pdf Hel rapport