British Midland väljer logistiklösning från Nocoms TradeVision

British Midland väljer logistiklösning från Nocoms TradeVision TradeVision, som ingår i Nocomkoncernen, har fått ännu en betydelsefull internationell order. British Midland Cargo köper TradeVisions flyglogistiklösning att använda som bas för sina Internetbaserade EDI- tjänster. Genom att British Midland är Storbritanniens näst största flygbolag, får TradeVision ett bra fäste på den brittiska marknaden. Ordern är initialt värd cirka 1,5 miljoner kronor på årsbasis. Den integrerade lösningen från TradeVision gör att British Midland kan svara på tidtabellförfrågningar från fraktagenter, acceptera elektroniska bokningar via Internet samt erbjuda fraktagenterna en helt automatiserad spårningstjänst (track-and-trace) som håller dem kontinuerligt uppdaterade om sändningarna. I systemet inryms även British Midlands nya "airport-to-door"-tjänst, som rapporterar om sändningen följer det utlovade tidsschemat. Information om sändningen skickas automatiskt ut till kunden via e-post eller fax. Genom TradeVisions system får British Midland även tillgång till sammanställd statistik, som kommer att ligga till grund för en ytterligare kundanpassning av de erbjudna tjänsterna. Införandet av det nya globala systemet, som kommer att köras i realtid dygnet runt, sammanfaller med att British Midland utökar sitt utbud med de två USA-destinationerna Washington och Chicago, i april respektive i maj. För ytterligare information kontakta: Claes Borglin, vd, TradeVision Tel: 08-458 05 38 E-post: clas.borglin@tradevision.net Tomas Nygren, vd, Nocom AB (publ) Telefon:0708 - 65 53 16 E-post: tomas.nygren@nocom.se Andrew Goodchild, Cargo Services Manager, British Midland Cargo Telefon: +44 (0)20 8990 7968 För mer information, se även: www.nocom.se www.tradevision.net Nocom AB (publ) grundades 1985 och är noterat på Stockholms Fondbörs O- lista (NOCM B). Nocom erbjuder företag lösningar för elektroniska affärer över Internet och mobila nätverk. Verksamheten bedrivs från huvudkontoret i Uppsala med kontor i Stockholm, Göteborg, Oslo, Helsingfors, Köpenhamn, London, Warszawa och Riga. Antalet anställda i koncernen uppgår till cirka 240 personer. TradeVision har, sedan starten 1992, tillhandahållit logistiklösningar via EDI och Internet till transportbranschen. Idag, som del i Nocomkoncernen, har företaget avancerade lösningar för e-handel och kopplingar till 100 flygbolag samt över 600 fraktagentskontor världen över, inklusive platser som Afrika, Australien, Kina, Hong Kong och USA. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/01/15/20010115BIT00340/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/01/15/20010115BIT00340/bit0002.pdf