Faktafel i pressen rörande Anders Jonsons försäljning av aktier

Nocom: Faktafel i pressen rörande Anders Jonsons försäljning av aktier Med anledning av att det i flera artiklar i pressen förekommit faktafel rörande Nocom AB:s VD, Anders Jonsons, rapporterade försäljning av aktier, vill Nocom göra följande tillrättaläggande. Den minskning i Anders Jonsons innehav av Nocomaktier som skett sedan Nocoms B-aktie noterades har två orsaker. Den första är att avrop nu kan ske av de optioner som Anders Jonson under 1997 ställde ut till ledande befattningshavare. En minskning av köpoptioner avseende 40.000 B-aktier har i pressen uppenbarligen sammanlagts med leveransen av de aktier optionen avser, så att minskningen av antalet aktier felaktigt blivit dubbelt så stor. Den andra orsaken följer av förvärvet av Bizit AB tidigare i år. Affären förhandlades fram vid en tidpunkt då Nocoms aktiekurs låg under introduktionskursen 43 kr. För att möjliggöra affären, som från Nocoms sida skedde dels med aktier och dels med kontanter, gav Nocoms två största ägare, Anders Jonson och Mindo AB, Bizits aktieägare möjligheten att, för kontantdelen av budet, förvärva sammanlagt 242 640 B-aktier. "Mitt innehav i Nocom är långsiktigt," kommenterar Anders Jonson. För mer information kontakta Tomas Nygren, vVD, Nocom AB, tel: 018-65 55 00 e-post: tomas.nygren@nocom.se ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/09/13/19990913BIT00280/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/09/13/19990913BIT00280/bit0002.pdf