Flaggningsmeddelande i IAR Systems Group AB

Stefan Skarin, VD och styrelseledamot i IAR Systems Group AB (publ) har den 25 maj
2011 köpt totalt 81.000 B-aktier i IAR Systems Group AB.

Stefan Skarin äger därefter 100.000 aktier av serie A och 331.000 aktier av serie B,
vilket motsvarar 3,7 % av kapitalet och 10,6 % av rösterna i IAR Systems Group AB.