Förbättrat resultat och fortsatt stark finansiell ställning - delårsrapport januari - mars 2008

Nocom redovisar ett förbättrat rörelseresultat 14,4 (12,0) MSEK för det första kvartalet 2008, och rörelsemarginalen ökar från sex till tio procent.
Koncernen har en fortsatt finansiellt stark ställning med en soliditet på 85 (78) procent och ett eget kapital per aktie på 5,43 (5,15) SEK.

Nocoms innehav utvecklas väl med en organisk tillväxt på 15 procent med bibehållen lönsamhet. Störst tillväxt redovisas i Northern och IAR Systems
där USA varit den främsta marknaden trots att dollarn försvagats i jämförelse med föregående år.
Deltaco redovisar en tillväxt på 13 procent och en fortsatt stabil lönsamhet.
Northern har utsetts som ett av nio företag i världen att ingå i den världsledande lagringsleverantören EMC:s partnerprogram EMC Select.


- ”Året har börjat bra som ett resultat av den renodling och de investeringar vi genomfört under förra året. Vi ser ingen nämnvärd minskad efterfrågan
men förbereder oss för att konjunkturen kan försvagas och att marknadsklimatet därmed kan påverkas negativt. säger Stefan Skarin, vd och koncernchef i Nocom.
Med vår tydligare inriktning ökar vi ambitionerna ytterligare. En ökad aktivitet i företagsaffärer skapar goda möjligheter till både ökad och långsiktig lönsamhet.”


Utdrag ur rapporten januari – mars 2008:

• Omsättningen uppgick till 149,1 (203,3) MSEK
• Rörelseresultatet uppgick till 14,4 (12,0) MSEK
• Rörelsemarginalen uppgick till 10 (6) procent
• Resultat efter skatt uppgick till 14,4 (8,6) MSEK
• Resultat per aktie uppgick till 0,13 (0,07) SEK
• Eget kapital per aktie uppgick till 5,43 (5,15) SEK


För ytterligare information kontakta:

Stefan Skarin vd och koncernchef Nocom
mobil: +46 708 65 10 05
e-post: stefan.skarin@nocom.se