Fördelning av anskaffningsutgift med anledning av inlösen år 2014 av aktier mot kontantlikvid

Uppsala,  tisdagen den 2 december 2014

Skatteverket har lämnat  föjande allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av inlösen år 2014 av aktier i IAR Systems Group AB mot kontantlikvid.

Av anskaffningsutgiften för en ursprunglig aktie i IAR Systems Group AB bör 92,4 procent hänföras till kvarvarande aktie i samma serie och 7,6 procent till inlösenaktien.

Dessa allmänna råd tillämpas fr.o.m. beskattningsåret 2014.

För fullständig information, läs Skatteverkets Allmänna råd SKV A 2014:28 eller Skatteverkets Medellanden, SKV M 2014:20.

Mer information på vår hemsida: http://www.iar.com/sv/Investerare/Aktien/Deklarationshjalp/