Förfall av TurnIT:s optionsrätter av serie A eller serie B 2004/2005 samt av serie B 2004/2005

Idag, den 17 maj 2005, förfaller TurnIT:s optionsrätter av serie A eller serie B 2004/2005 samt av serie B 2004/2005 (TurnIT TO 3A och TurnIT TO 4B) och kommer därefter att sakna värde. Detta innebär att optionsrätterna inte heller kan utnyttjas i Nocoms bud på TurnIT efter detta datum.