Förvärv av Hera stärker Nocoms kompetens inom marknadskommunikation och elektroniska affärer

Förvärv av Hera stärker Nocoms kompetens inom marknadskommunikation och elektroniska affärer Nocom AB (publ) har tecknat en avsiktsförklaring att förvärva samtliga aktier i Hera AB, en av landets äldsta och mest kända byråer för marknadskommunikation. I takt med att IT integreras allt mer med företagens marknadskommunikation, krävs gedigen kunskap inom båda dessa områden för att behålla och stärka sin konkurrenskraft på marknaden. Genom förvärvet av Hera tillförs Nocom ny, kompletterande kompetens och blir en av de få konsulter som behärskar hela affärsprocessen - från marknadsanalys, kommunikation och projektledning till utveckling och driftsättning. Hera samarbetar bland annat med SAS, SSAB Tunnplåt, Avesta Sheffield, Nordic Timber Council, Fresenius Kabi, Svensk Exportkredit och Länsförsäkringar i att utveckla och förädla deras affärer genom digital och traditionell kommunikation, såväl i Sverige som internationellt. Hera, med huvudkontor i Uppsala, har 23 anställda och omsätter 25 miljoner kronor på årsbasis. Hera, som är ett lönsamt företag, blir ett eget bolag i Nocomkoncernen, i nära samarbete med Nocom Integration. Förvärvet sker genom en nyemission av cirka 187.000 B-aktier i Nocom. "Svenskt näringslivs behov av marknadskommunikation är idag bredare än tidigare och kräver ny kompetens från IT-världen. Nocom har under många år skapat och utvecklat strukturer inom Internet och e-handel för business- to-business-affärer. Nocom har dessutom en framtidssyn som överensstämmer med Heras och tillsammans blir vi en komplett leverantör för svensk industri", säger Michel Östlund, vd på Hera. Nocom, som var ett av de första företagen i Norden att hjälpa sina kunder med utvecklingen av affärstjänster på Internet, har idag omfattande service- och supportåtaganden för många av marknadens större system för elektroniska affärer. Dessutom är Nocom ett av de ledande företagen inom utveckling och drift av mobila e-affärslösningar. "Genom samgåendet blir vi en av marknadens starkaste e-handelspartners för industrin. Vår redan starka ställning inom Internet och mobila nätverk kompletteras nu med några av Sveriges bästa kommunikationskonsulter", säger Anders Jonson, vd på Nocom. "Hera är ett strategiskt förvärv, som kommer att betyda mycket för vår fortsatta expansion, såväl i Sverige som utomlands." Frågor som rör pressmeddelandet besvaras av: Anders Jonson, vd Nocom, 0708 - 65 53 01 e-post: anders.jonson@nocom.se Michel Östlund, vd Hera, 0708 - 76 36 04 e-post: michel.ostlund@hera.se ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/01/12/20000112BIT00220/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/01/12/20000112BIT00220/bit0002.pdf