Förvärv av ITM Interactive stärker Nocoms kompetens inom interaktiva medier och elektroniska affärer

Förvärv av ITM Interactive stärker Nocoms kompetens inom interaktiva medier och elektroniska affärer Nocom AB (publ) har tecknat en avsiktsförklaring om förvärv av samtliga aktier i Göteborgsbaserade ITM, Interactive-TM AB, ett specialistföretag inom bild och nya interaktiva medier. Genom förvärvet av ITM tillförs Nocom ny kunskap inom dessa områden, såväl för Internet som för mobila nätverk. ITM:s största kund är Volvo, där man bland annat varit med att utveckla den nya interaktiva manualen till Volvos bilmodeller. Den speciella bildobjektteknik ITM har utvecklat i dessa projekt förväntas få starkt genomslag i många större e-projekt, både i Sverige och internationellt. ITM, med kontor i Göteborg, har 15 anställda och blir ett eget bolag i Nocomkoncernen, i nära samarbete med Nocom Integration och Hera. Köpeskillingen uppgår till 10 miljoner kronor med en möjlig tilläggsköpeskilling kopplad till framtida resultat. "Behovet av interaktiv kommunikation ökar i takt med att allt mer information digitaliseras. Nocom är en välrenommerad aktör hos våra kunder och har en innovativ framtidssyn som överensstämmer väl med vår", säger Martin Törnell, v vd på ITM. "Tillsammans blir vi en stark leverantör med kompletterande kompetenser och ett av de få Internetkonsultföretag som behärskar hela e- affärsprocessen." Nocom var ett av de första företagen i Norden att hjälpa sina kunder med utveckling av affärstjänster på Internet. Idag har man omfattande service- och supportåtaganden för många av marknadens större system för elektroniska affärer. Dessutom är Nocom ett av de ledande företagen inom utveckling och drift av mobila e-affärslösningar. "Genom samgåendet blir våra bolag ITM, Hera och Nocom Integration tillsammans en av marknadens starkaste och mest kompletta e- handelspartners för industrin. Vår redan starka ställning inom Internet och mobila nätverk kompletteras nu med några av Sveriges bästa konsulter inom interaktiva medier", säger Anders Jonson, vd på Nocom. "ITM är ett strategiskt förvärv, som kommer att betyda mycket för vår fortsatta expansion, såväl i Sverige som utomlands." Frågor som rör pressmeddelandet besvaras av: Anders Jonson, vd Nocom, mobil: 0708-65 53 01 e-post: anders.jonson@nocom.se Martin Törnell, v vd ITM, mobil: 0705 - 76 64 96 e-post: martin.tornell@interactive-tm.se För mer information, se även: www.nocom.se eller www.interactive-tm.se ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/08/20000308BIT00260/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/08/20000308BIT00260/bit0002.pdf