I.A.R. Systems Group AB (publ) Bokslutskommuniké 2023

Tillväxt om 15% med en justerad EBITDA om 37%

Fjärde kvartalet oktober–december 2023
• Nettoomsättningen var 125,9 MSEK (108,8) med en tillväxt om 15,7 % och 14,9 % i lokal valuta.
• EBITDA uppgick till 44,5 MSEK (32,4), vilket ger en EBITDA-marginal om 35,3 % (29,8).
• Justerad EBITDA uppgick till 46,4 MSEK (33,6), vilket ger en justerad EBITDA-marginal om 36,9 % (30,9).
• Rörelseresultatet uppgick till -255,8 MSEK (16,5), vilket ger en rörelsemarginal om -203,2 % (15,2).
• Justerat rörelseresultat uppgick till 32,1 MSEK (17,7), vilket ger en justerad rörelsemarginal om 25,5 % (16,3).
• Aktiverat arbete för egen räkning var 9,1 MSEK (16,2).
• Valutaomräkningen har påverkat nettoomsättning positivt med 0,9 MSEK och rörelseresultat negativt med 1,6 MSEK, jämfört med motsvarande period föregående år.
• Kassaflöde från löpande verksamheten uppgick till 36,9 MSEK (25,8).

Perioden januari–december 2023
• Nettoomsättningen var 458,1 MSEK (419,0) med en tillväxt om 9,1 % och 5,3 % i lokal valuta.
• EBITDA uppgick till 143,6 MSEK (129,0), vilket ger en EBITDA-marginal om 31,3 % (30,7).
• Justerad EBITDA uppgick till 153,1 MSEK (130,2), vilket ger en justerad EBITDA-marginal om 33,4 % (31,0).
• Rörelseresultatet uppgick till -204,1 MSEK (75,7), vilket ger en rörelsemarginal om -44,6 % (18,0).
• Justerat rörelseresultatet uppgick till 96,1 MSEK (76,9), vilket ger en justerad rörelsemarginal om 21,0 % (18,3).
• Aktiverat arbete för egen räkning var 36,1 MSEK (50,2).
• Valutaomräkningen har påverkat nettoomsättning positivt med 16,0 MSEK och rörelseresultat positivt med 8,4 MSEK, jämfört med föregående år.
• Kassaflöde från löpande verksamheten uppgick till 144,1 MSEK (127,7).

Fjärde kvartalet i korthet
• Återköp av aktier fortsätter
• Slutfört omstruktureringen av dotterbolaget i Cambridge med nedskrivning av goodwill och immateriella tillgångar om ca 290 MSEK.

Om IAR
IAR tillhandahåller världsledande mjukvara och tjänster för inbyggd utveckling och säkerhet, som möjliggör för utvecklare världen över att skapa säkra och innovativa produkter, för idag och imorgon. Sedan 1983 har IAR:s lösningar säkerställt kvalitet, säkerhet, tillförlitlighet och effektivitet i utvecklingen av över en miljon inbyggda applikationer, för företag inom branscher som industriell automation, IoT, fordon och medicin. IAR stöder 15 000 enheter från över 70 halvledarpartners. Företaget har sitt huvudkontor i Uppsala, Sverige, och har försäljnings- och supportkontor över hela världen. IAR ägs av I.A.R. Systems Group AB, noterat på NASDAQ OMX Stockholm, Mid Cap (ticker: IAR B). Läs mer på www.iar.com.