I.A.R. Systems Group AB utser Göran Hübinette till tillförordnad CFO

Stockholm, Sverige – 23 februari 2021 –  I.A.R. Systems Group AB (publ) (”IAR Systems”) meddelar idag att Göran Hübinette har utsetts till tillförordnad CFO från och med 1 mars 2021.  Som tidigare meddelats lämnar Stefan Ström sin tjänst som CFO i I.A.R. Systems Group AB för att gå i pension. Göran Hübinette har arbetat i bolaget sedan 2018 som Global Accounting Manager & Business Controller och kommer under tillförordnandet att ingå i I.A.R. Systems Group AB koncernledning. Under en övergångsperiod kommer Stefan Ström att fortsätta i en rådgivande roll för att säkerställa en smidig överlämning. Arbetet med att rekrytera en ny CFO efter Stefan Ström pågår.