I.A.R. Systems Group Delårsrapport tredje kvartalet 2023: Sekventiell tillväxt om 7,5 % med justerad EBITDA om över 40 %

Med ett justerat rörelseresultat i tredje kvartalet om 32,8 MSEK (22,1) så har vi förbättrat
oss med 48 % jämfört med förra året. Kassaflödet var postivt med 33,9 miljoner kronor.
USA hade ett mycket starkt tredje kvartal med 18 % tillväxt.”
Richard Lind, Vd

Tredje kvartalet 2023

 • Tillväxt i nettoomsättningen var 9,7 % och 6,0 % i lokal valuta.
 • EBITDA uppgick till 43,4 MSEK (34,2), vilket ger en EBITDA-marginal om 37,3 % (32,2).
 • Justerad EBITDA uppgick till 47,3 MSEK (34,2), vilket ger en justerad
  EBITDA-marginal om 40,7 % (32,2).
 • Rörelseresultatet uppgick till 28,9 MSEK (22,1), vilket ger en rörelsemarginal
  om 24,8 % (20,8).
 • Justerat rörelseresultat uppgick till 32,8 MSEK (22,1), vilket ger en justerad rörelsemarginal om 28,2 % (20,8).
 • Aktiverat arbete för egen räkning var 7,2 MSEK (11,3).
 • Valutaomräkningen har påverkat nettoomsättning positivt med 3,9 MSEK och rörelseresultat positivt med 1,7 MSEK, vid en jämförelse med motsvarande period föregående år.
 • Kassaflöde från löpande verksamheten uppgick till 51,8 MSEK (47,4).

Tredje kvartalet i korthet

 • Återköp av aktier inleddes, under kvartalet har 12 301 egna B-aktier förvärvats.
 • Omorganisation med nedskärningar i Cambridge om 25 anställda och konsulter genomfördes. Det beräknas ge en kostnadsbesparing om ca 27 MSEK på årsbasis.

Om IAR
IAR tillhandahåller världsledande mjukvara och tjänster för inbäddad utveckling och inbyggd säkerhet, som möjliggör för utvecklare världen över att skapa säkra och innovativa produkter, för idag och imorgon. Sedan 1983 har IAR:s lösningar säkerställt kvalitet, säkerhet, tillförlitlighet och effektivitet i utvecklingen av över en miljon inbyggda applikationer, för företag inom branscher som industriell automation, IoT, fordon och medicin. IAR stöder 15 000 enheter från över 70 halvledarpartners. Företaget har sitt huvudkontor i Uppsala, Sverige, och har försäljnings- och supportkontor över hela världen. IAR ägs av I.A.R. Systems Group AB, noterat på NASDAQ OMX Stockholm, Mid Cap (ticker: IAR B). Läs mer på www.iar.com.