IAR Embedded Workbench har certifierats för utveckling av säkerhetskritiska system

IAR Embedded Workbench för ARM finns nu med säkerhetscertifiering från TÜV SÜD enligt de internationella standarderna IEC 61508 och ISO 26262

Uppsala – 9 april, 2013 - IAR Systems, den världsledande leverantören av utvecklingsverktyg för inbyggda system, meddelar idag att byggkedjan i IAR Embedded Workbench för ARM har certifierats av TÜV SÜD för utveckling av säkerhetskritiska system. I samband med certifieringen meddelar IAR Systems också att en ny supportmodell finns tillgänglig, speciellt anpassad för kunder inom säkerhetskritiska branscher.

IAR Embedded Workbench för ARM har testats och godkänts enligt kraven på stödverktyg som definieras i IEC 61508, den internationella paraplystandarden för funktionssäkerhet, samt ISO 26262, som används inom fordonsindustrin. IEC 61508, och andra standarder som härleder från den, används inom alla möjliga industrier med krav på pålitlighet och säkerhet, till exempel processindustri, olje- och gasindustri, kärnkraftverk, maskineri och järnvägskontrollsystem.

”Antalet inbyggda system med säkerhetskrav växer och eftersom standarderna dessutom kräver att de verktyg som används i utvecklingen kvalificeras ökar efterfrågan på verktyg där denna kvalificering redan är gjord”, kommenterar Günter Greil, division manager Generic Safety Systems, TÜV SÜD Rail GmbH. ”TÜV SÜD har utvärderat byggkedjan i IAR Embedded Workbench för ARM, och utvärderingen visar att verktygen uppfyller certifieringskraven. Verktygen är lämpliga för utveckling av säkerhetskritiska system.”

”Certifieringen är ett erkännande av den höga kvalitet som våra verktyg uppfyller”, säger Stefan Skarin, VD IAR Systems. ”Vårt erbjudande bygger på mångårig erfarenhet av att stödja kunder inom olika industrier med säkerhetskritisk funktionalitet. Genom att använda våra verktyg kan företag förenkla processen att certifiera sina produkter, spara tid och pengar, och vara säkra på att deras verktygsinvestering är skyddad genom hela produktens livscykel. ”

Den certifierade versionen levereras med ett certifikat, en säkerhetsrapport från TÜV SÜD och en manual för säkerhetskritisk utveckling. Tillsammans med de certifierade verktygen erbjuder IAR Systems också en särskild supportmodell som garanterar support för den sålda produkten så länge som kontraktet behålls aktivt. I modellen ingår dessutom prioriterad teknisk support, validerade servicepaket och regelbundna rapporter av kända problem och avvikelser.

Mer information finns på www.iar.com/safety.