IAR Systems försäljning av egna aktier genomförd

Uppsala, måndagen den 28 maj 2012
IAR Systems har idag avyttrat 300 000 egna aktier av serie B. Köpare var ett antal institutionella investerare, vilket förstärker bolagets ägarbas.
Likviden från de avyttrade aktierna kommer att användas för att finansiera tilläggsköpeskilling avseende förvärvet av Signum Systems Corp.
Efter avyttringen äger IAR Systems Group 334 600 egna B-aktier, vilket motsvarar 2,9 % av det totala antalet aktier i bolaget.