IAR Systems förvärvar Signum med kompletterande teknologi för avancerade inbyggda system

IAR Systems har förvärvat Signum Systems Corp. som är en Kalifornien-baserad leverantör av mjuk- och hårdvara för inbyggda system. Förvärvet ger IAR Systems tillgång till kompletterande kompetens och produkter för mjukvaruutveckling av avancerade inbyggda system, särskilt för den snabbt växande marknaden för ARM-baserade processorer.

- Inom inbyggda system växer efterfrågan snabbast för avancerade lösningar, mycket drivet av tillväxten för ARM-processorer. Genom att kombinera Signums teknologi med vårt marknadsledande utvecklingsverktyg IAR Embedded Workbench öppnar vi en ny marknad med integrerade mjuk- och hårdvarulösningar för avancerade processorer, säger Stefan Skarin, VD på IAR Systems. Förvärvet innebär att vi breddar vårt erbjudande. Det är en trygghet för våra kunder att Signum precis som vi har stor kompetens och lång historik av kvalitativa produkter.

Förvärvet bedöms ha begränsad finansiell effekt på IAR Systems under 2011 och bidra positivt till både omsättning och resultat från och med år 2012. Detta genom försäljning av Signums produkter men också genom att förstärkningen av erbjudandet förväntas öka försäljningen av IAR Systems utvecklingsverktyg.

Förvärvet finansieras med en kombination av kontanter och aktier i IAR Systems Group AB, med en initial köpeskilling samt en tilläggsköpeskilling baserat på måluppfyllelse fram till 1 oktober 2015. Inga nya aktier emitteras i IAR Systems i samband med denna transaktion, eftersom bolaget använder egna aktier sedan tidigare återköp. Den totala köpeskillingen kommer inte att överstiga ett värde av 23 MSEK oberoende av aktiekursens utveckling. IAR System tillträder förvärvet den 3 oktober.

IAR Systems grundades 1983 och världsledande leverantörerna av utvecklingsverktyg för inbyggda system. Mjukvaran används av över 14 000 företag för att programmera processorer som styr produkter inom till exempel industriautomation, medicinteknik, konsumentelektronik och fordonsindustrin.

Signum grundades 1979 och har en teknisk ledande position på marknaden för emulator och debuggers. En emulator består av både hård- och mjukvara och används för att återskapa en processors funktion i en annan miljö, tex en PC. En debugger är en mjukvara för att felsöka kod i en processor. Dessa funktioner blir allt viktigare i och med att komplexiteten i inbyggda system ökar. Signum Systems är baserade i Camarillo, Kalifornien och har elva anställda. För mer information se www.signum.com.