IAR Systems Group AB Årsredovisning 2014

IAR Systems Group AB (publ) publicerar idag årsredovisning för 2014 på bolagets webbplats www.iar.com/investerare. Årsstämma hålls onsdagen 29 april klockan 18.00 på Lundqvist och Lindqvist, Klarabergsviadukten 90, Stockholm. Vill du beställa tryckt årsredovisning,  maila Josefin Skarin på josefin.skarin@iar.com eller ring på 0709 100 734.