IAR Systems Group AB (publ) Delårsrapport jan-sept 2017

Ett starkare Europa resulterar i vårt bästa kvartalsresultat 

Kvartalets EBITDA 33,8 MSEK

januari – september 2017

juli – september 2017