IAR Systems har tillträtt Signum Systems Corp

IAR Systems har per den 3 oktober 2011 slutfört det tidigare kommunicerade förvärvet av Signum Systems Corp,  en Kalifornien-baserad leverantör av mjuk- och hårdvara för inbyggda system.

Förvärvet ger IAR Systems tillgång till kompletterande kompetens och produkter för mjukvaruutveckling av avancerade inbyggda system, särskilt för den snabbt växande marknaden för ARM-baserade processorer.

Förvärvet bedöms ha begränsad finansiell effekt på IAR Systems under 2011 och bidra positivt till både omsättning och resultat från och med år 2012. Detta genom försäljning av Signums produkter men också genom att förstärkningen av erbjudandet förväntas öka försäljningen av IAR Systems utvecklingsverktyg. Förvärvet finansieras med en kombination av kontanter och aktier i IAR Systems Group AB, med en initial köpeskilling samt en tilläggsköpeskilling baserat på måluppfyllelse fram till 1 oktober 2015. Inga nya aktier emitteras i IAR Systems i samband med denna transaktion, eftersom bolaget använder egna aktier sedan tidigare återköp. Den totala köpeskillingen kommer inte att överstiga ett värde av 23 MSEK oberoende av aktiekursens utveckling.

IAR Systems grundades 1983 och världsledande leverantörerna av utvecklingsverktyg för inbyggda system. Mjukvaran används av över 14 000 företag för att programmera processorer som styr produkter inom till exempel industriautomation, medicinteknik, konsumentelektronik och fordonsindustrin.

Signum grundades 1979 och har en teknisk ledande position på marknaden för emulator och debuggers. En emulator består av både hård- och mjukvara och används för att återskapa en processors funktion i en annan miljö, tex en PC. En debugger är en mjukvara för att felsöka kod i en processor. Dessa funktioner blir allt viktigare i och med att komplexiteten i inbyggda system ökar. Signum Systems är baserade i Camarillo, Kalifornien och har elva anställda. För mer information se www.signum.com.

IAR Systems Group AB offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.