IAR Systems kompletterar sin produktportfölj med datasäkerhet genom delägande i Secure Thingz

Uppsala, Sverige – 26 april 2017 – IAR Systems presenterar sitt samarbete med Secure Thingz, en leverantör av avancerade säkerhetslösningar för inbyggda system inom Internet of Things (IoT), och går in som tioprocentig ägare i företaget med möjlighet till större ägarandel.

Enligt rapporten “IoT Global Forecast & Analysis 2015-2025” från Machina Research kommer det att finnas 27 miljarder IoT-kopplingar år 2025, vilket motsvarar ett värde av tre triljoner dollar i möjliga intäkter. Med växande antal uppkopplade enheter ställs företag inom en rad olika branscher inför allt fler utmaningar. En av de största utmaningarna är att kunna leverera helt säkra system. Sedan ett antal år tillbaka erbjuder IAR Systems lösningar för att garantera funktionell säkerhet i inbyggda system, vilket handlar om att skydda människor och fysisk egendom från skada. Genom att investera i Secure Thingz utökar IAR Systems sitt erbjudande till att omfatta även datasäkerhet. Att beakta datasäkerhet i hela kedjan från mjukvaruutveckling till produktion är oerhört viktigt för att minimera risker för systemintrång samt skydda information och immateriella tillgångar genom alla led i processen. Detta är särskilt viktigt inom kritisk infrastruktur, industriell IoT och fordonsmarknaden.

”Inbyggda system spelar en väsentlig roll i dagens produktutveckling och kommer att ha en ännu större betydelse i framtiden. I takt med detta blir också funktionell säkerhet och datasäkerhet en allt viktigare angelägenhet”, kommenterar Stefan Skarin, VD, IAR Systems. ”Det finns en stor potential för marknaden kring säkerhet, framför allt vad gäller IoT, fordonsbransch och medicinteknik, och för att ta tillvara på nya marknadsmöjligheter behövs erfarenhetsutbyte, starka strategiska allianser och ny teknik. Vi vill med investeringen i Secure Thingz kunna erbjuda våra kunder över hela världen produkter som garanterar datasäkerhet genom hela utvecklings- och tillverkningsprocessen.”

Secure Thingz fokuserar på produkter och tjänster för utveckling, hantering och utförande av inbyggd datasäkerhet i enheter och produkter. Företagets Secure Deploy Platform är utvecklad för att lösa de stora säkerhetsutmaningarna inom IoT. Plattformen möjliggör ett kostnadseffektivt sätt att garantera grundläggande säkerhet i mikroprocessorer och erbjuder tjänster som levererar datasäkerhet genom en produkts hela livscykel. Samarbetet mellan Secure Thingz och IAR Systems kommer främst att fokusera på hantering av kritisk information under utvecklingsprocessen.

”Traditionella säkerhetslösningar inom IoT och för uppkopplade produkter har svårt att möta det växande säkerhetshotet. Secure Thingz med partners fokuserar på att leverera robust säkerhet från grunden som kan nyttjas under hela enhetens livslängd”, kommenterar Krishna Anne, VD, Secure Thingz. ”IAR Systems är erfarna inom att skapa utvecklingsverktyg och service för utveckling av stabila inbyggda system. Genom vårt samarbete kan vi erbjuda en one-stop-lösning som integrerar komplett säkerhet och förenklar utvecklingsprocessen.”