IAR Systems lanserar C-STAT för ARM och Texas Instrument MSP430

IAR Systems senaste tilläggsprodukt, C-STAT, är ytterligare en strategisk pusselbit i det världsledande erbjudandet och möter kundernas efterfrågan på utökade analysmöjligheter.

Embedded World, Nuremberg, Tyskland – 26 februari 2015– ”Lanseringen av C-STAT för ARM och MSP430 visar på några av IAR Systems avgörande styrkor. Med C-STAT förnyas och förstärks kontakten mellan utvecklarna och IAR Systems, både vad gäller avancerade ARM-processorer  och de klassiska breda processorer som MSP430 representerar. IAR Systems har det överlägset bredaste stödet på marknaden samtidigt som vi med tilläggsprodukter som C-STAT hela tiden kompletterar vårt erbjudande. Med denna produkt kommer allt fler av våra kunder att standardisera sin utveckling på IAR Embedded Workbench.” säger Stefan Skarin, vd IAR Systems.

Med hjälp av C-STAT kan utvecklare effektivisera och förenkla sina utvecklingsprocesser, förbättra kodkvalitet under utvecklingen och korta produktionstider genom att hitta fel i koden tidigt där kostnaden för att rätta till dem är som lägst. C-STAT säkerställer även efterlevnaden av kodningsstandarder som gäller för tillämpningar inom inbyggda system.