IAR Systems lanseras som börsbolag

Intoi ABs stämma beslöt igår att byta namn på bolaget till IAR Systems Group AB.  Det innebär att IAR Systems lanseras som börsbolag på NASDAQ OMX. IAR Systems är världens ledande leverantör av mjukvara för programmering av chip i inbyggda system. Mjukvaran används av över 14 000 företag för att utveckla produkter baserade på 8-, 16- och 32-bitars chip, huvudsakligen inom industriautomation, medicinteknik, konsumentelektronik, telekommunikation och fordonsindustrin.

Kista, 4 maj 2011

– Vi har marknadens mest kompletta mjukvara för programmering av chip. Allt fler av våra 14 000 kunder väljer att standardisera sin utveckling på våra verktyg för att snabbt kunna ta fram nya konkurrenskraftiga produkter, säger Stefan Skarin, VD på IAR Systems Group AB. Som separat börsbolag är vi nu ännu mer fokuserade och lägger in en ny växel för tillväxt och ökad lönsamhet.

IAR Systems växte i lokal valuta med 7 % under 2008, 1 % under 2009, 13 % under 2010 och med 17 % under första kvartalet 2011. Bakom framgångarna ligger kraftigt växande försäljning av de mest avancerade systemen för 32-bitars chip och ökad andel licensförsäljning. IAR Systems affärsmodell bygger på licensförsäljning av mjukvara, vilket skapar en skalbar affärsmodell med stora möjligheter till ökande lönsamhet. De långsiktiga finansiella målen är att omsättningen ska öka med 10-15 % årligen i lokal valuta och att rörelsemarginalen ska överstiga 20 % över en konjunkturcykel.

Denna vecka presenterar IAR Systems nya funktioner i sin prisbelönta Power Debugging-teknologi som gör det möjligt att analysera strömförbrukningen i chip. Strömförbrukningen kopplas direkt till koden, vilket innebär att programmeraren enkelt kan se vilka kodrader som utlöser högre förbrukning. IAR Systems Power Debugging-teknologi har belönats med Best Electronic Design 2010 av Electronic Design Magazine, och är finalist för 2010 EDN Innovation Awards.

När namnändringen registrerats hos Bolagsverket blir bolagets ticker ”IAR”.