IAR Systems slutför genomgång och gör nedskrivning av icke relevanta produkter

Stockholm, Sverige – 17 december 2021 –  IAR Systems Group AB gör nedskrivningar på sammanlagt preliminära 116 MSEK, på individuella immateriella utvecklingstillgångar som inte längre är relevanta produkter, huvudsakligen inom säkerhetsområdet (94 MSEK), till del inom embedded samt som en följd av ändrad bedömning av innovationstakt och utveckling vilket även påverkar avskrivningstider på vissa immateriella tillgångar framöver. Nedskrivningarna är av engångskaraktär och påverkar ej kassaflödet.

 

”Ledningen har nu gått igenom både vår etablerade affär inom utvecklingsverktyg och vårt nya säkerhetserbjudande. De förändringar som genomförts i produkterbjudande, affärsmodell och säljstrategi föranleder nedskrivningar som ger en engångseffekt i Q4 med ca 116 mkr. Vi har en fortsatt stark finansiell position med mycket stark underliggande lönsamhet för att ta IAR Systems tillbaka till solid tillväxt”, säger Ann Zetterberg, CFO för IAR Systems.”

 

IAR Systems har efter en genomgång av framtida affärs och säljmodeller för de olika erbjudanden som bolaget har inom säkerhet kommit fram till att bolaget kommer att fokusera på ett färre antal områden där bolaget har potential att generera goda, framtida intäkter. Affärsmodellen inom IoT säkerhet skiljer sig från utvecklingsverktyg, då den syftar till säkerhet i produktion av enheter, snarare än i utveckling av dessa. IAR Systems och Secure Thingz har annonserat ett flertal partnerskap med programmeringshus och ledande molnleverantörer som Microsoft den senaste tiden för att skapa en sådan kedja av oavbruten säkerhet från design till produktion. I en sådan kedja uppstår intäkten vid produktionstillfället och är av royaltykaraktär, snarare än licens per användare.

 

” Vår bedömning är att vi nu kan erbjuda marknadsledande säkerhetsteknik med en modell i partnerskap med flera aktörer som maximerar säkerhet, produktionseffektivitet och tid för våra kunder, säger Richard Lind,  VD för IAR Systems.

 

Denna information är sådan som IAR Systems är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 17  december 2021 kl. 16:30

Kontaktpersoner på IAR Systems Group AB

Ann Zetterberg, CFO, IAR Systems

Email: ann.zetterberg@iar.com

 

Richard Lind, VD, IAR Systems

Email: richard.lind@iar.com

 

Om IAR Systems

IAR Systems erbjuder programvara för programmering av processorer i inbyggda system. Programvaran gör det möjligt för företag världen över att skapa nutidens produkter och framtidens innovationer. Sedan 1983 har IAR Systems lösningar säkerställt kvalitet, tillförlitlighet och effektivitet i utveckling av över en miljon produkter, bland annat inom fordonsindustri, industriautomation, medicinteknik, konsumentelektronik och Internet of Things. Företaget har huvudkontor i Uppsala och sälj- och supportkontor över hela världen. Från och med 2018 är Secure Thingz, en leverantör av avancerade säkerhetslösningar för inbyggda system inom IoT, en del av IAR Systems. IAR Systems Group AB är noterat på NASDAQ OMX Stockholm, Mid Cap. Mer information finns på www.iar.com.