IAR Systems tar RISC-V till nästa nivå genom lansering av professionella utvecklingsverktyg med ledande prestanda och kodkvalitet

Stockholm, Sverige – 22 maj 2019 – IAR Systems meddelar att företaget nu lanserat sitt ledande utvecklingsverktyg IAR Embedded Workbench med stöd för processorarkitekturen RISC-V. Genom sin ledande optimeringsteknik hjälper IAR Embedded Workbench utvecklare att säkerhetsställa att deras applikation kan möta de krav som ställs och samtidigt optimera utnyttjandet av inbyggt minne, vilket även adderar mervärde genom att utöka funktionaliteten på den befintliga applikationen.

Interna tester visar att den första versionen IAR C/C++ kompilatorer för RISC-V redan ger stora förbättringar i kodtäthet och att den genererar kod som är betydligt mindre jämfört med kod genererad av andra tillgängliga verktyg. För att säkerhetsställa kodkvalitet så ingår C-STAT för kodanalys i verktygkedjan. Genom att använda C-STAT kan utvecklare säkerställa såväl kodens kvalitet på ett tidigt stadium såsom efterlevnad av regler och kodningsstandarder som MISRA C: 2004, MISRA C ++: 2008 och MISRA C: 2012, samt upptäcka defekter, buggar och säkerhetsproblem som definieras av Common Weakness Enumeration (CWE) och en del av CERT C / C++.

”RISC-V är på väg att bli en viktig och bred processorarkitektur och många företag antar arkitekturen i sin design. Vi positionerar oss nu för att bli den ledande leverantören av programvara för RISC-V och ser på sikt att de kommer att ta en stor del av marknaden. Vi når idag den globala marknaden men ser med detta möjligheter att öppna nya dörrar i Asien ”, säger Stefan Skarin, VD på IAR Systems. ”Företag har mycket att vinna på att ha tillgång till professionella utvecklingsverktyg med professionell teknisk support. Vi har en unik position i ekosystemet kring RISC-V som enda kommersiell verktygsleverantör som kan tillhandahålla global teknisk support, samtidigt som vi investerar i stabil teknik. Nu tar vi utvecklingen för RISC-V till nästa nivå.”

”Vi är glada över att IAR Systems erbjuder ett starkt kommersiellt verktyg för RISC-V”, säger Chunqiang Li, Senior Staff Engineer och VP på C-SKY/Alibaba. ”Antalet kommersiella produkter baserade på RISC-V växer snabbt i antal på marknaden, och vi är övertygade om IAR Systems ledande kodoptimeringsteknik och professionella support kommer få ett positivt genomslag på marknaden. Som platinum-medlem i RISC-V Foundation kommer vi att fortsätta att främja RISC-V utveckling och samarbete i olika tekniska riktningar såsom ISA-optimiering, optimering av koddensitet och säkerhet. Utöver det har vi också utvecklat en serie CPU-kärnor baserade på RISC-V, och vi kommer fortsätta att utöka vårt samarbete kring verktyg med IAR Systems.”

”Vi är glada att se tidigt stöd för våra AndesCore processorer i IAR Embedded Workbench,” säger Dr. Charlie Su, CTO och Executive VP, Andes Technology Corporation. "IAR Systems levererar högpresterande utvecklingsverktyg samt omfattande felsökningsfunktioner, vilket gör det möjligt för våra kunder att snabbt få sina produkter ut på marknaden och skapa mycket konkurrenskraftiga inbyggda applikationer. Vi är verkligen glada över den här lanseringen. "

”IAR Systems är medlem i vårt Mi-V ekosystem för implementering av FPGA-baserade RISC-V-designer och har en bakgrund av att leverera utmärkt prestanda och omfattande tjänster med sina verktyg,” – säger Tim Morin, Director of product marketing på FPGA business unit hos Microchips dotterbolag Microsemi. ”Vi är glada att se att IAR Systems lägger till stöd för RISC-V i sin produktportfölj och vi kommer att fortsätta arbeta tillsammans för att säkerställa bästa möjliga utveckling för våra gemensamma kunder.”

”Jag är väldigt glad över att se att IAR Embedded Workbench för RISC-V nu kommer att finnas bland de robusta verktyg som finns i ekosystemet för RISC-V,” säger Yunsup Lee, designer av RISC-V ISA och Chief Technology Officer på SiFive. ”Högkvalitativa, kommersiella verktyg med stöd för SiFives produkter är en nyckel för innovatörer som behöver anpassningsbara processorer med tät, hög-presterande kod för att maximera nyttan av sitt arbete.”

”Tillägget av IAR Embedded Workbench i ekosystemet för RISC-V kommer ytterligare driva anpassningen av RISC-V över hela marknaden för inbyggda system”, säger Calista Redmond, VD, RISC-V Foundation. ”IAR Systems tillhandahåller utvecklingsverktyg för användare över hela världen och jag ser fram emot att få se deras kompilatorteknik, statiska kodanalys och omfattande debugfunktionalitet bli en del av communityn för RISC-V.”

RISC-V är en fri och öppen arkitektur (ISA) baserat på öppen källkod och där medlemmar i RISC-V Foundation gemensamt driver utvecklingen av arkitekturens specifikationer och ekosystem. IAR Systems anslöt sig till RISV-V under 2018. Du kan läsa mer på www.iar.com/riscv.