IAR Systems ticker blir IAR på NASDAQ OMX Stockholm

Intoi ABs namnändring till IAR Systems Group AB är nu genomförd. Aktien i IAR Systems Group AB handlas från och med torsdag den 26 maj med den nya tickern IAR på NASDAQ OMX, Stockholm. Namnändringen har genomförts för att spegla bolagets fokusering på IAR Systems.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     24 maj, 2011.

– IAR Systems är världens ledande leverantör av mjukvara för programmering av chip i inbyggda system, säger Stefan Skarin VD på IAR Systems AB. Över 14 000 företag använder vår mjukvara för att ta fram nya konkurrenskraftiga produkter i många olika industrier över hela världen. I lokal valuta växte vi med 13 % under 2010 och med 18 % under första kvartalet 2011. Som renodlat börsbolag lägger vi nu in en växel till för fortsatt tillväxt och ökande lönsamhet.