IAR Systems utökar sitt ägande i Secure Thingz

Uppsala, Sverige – 7 november 2017 – IAR Systems meddelar att företaget har tecknat avtal om att utöka sitt delägande i Secure Thingz, en leverantör av avancerade säkerhetslösningar för inbyggda system inom Internet of Things (IoT), från 10 procent till 20 procent.

I april 2017 kompletterade IAR Systems sin produktportfölj med datasäkerhet genom att gå in som tioprocentig ägare i Secure Thingz. Avtalet medförde även en möjlighet för IAR Systems att utöka ägarandelen. I november 2017 har IAR Systems tagit till vara på den möjligheten och tecknat avtal om att förvärva ytterligare aktier i bolaget. Likvid för aktierna kommer att regleras under första kvartalet 2018 och IAR Systems ägarandel uppgår därefter till 20 procent av Secure Thingz.

Secure Thingz fokuserar på produkter och tjänster för utveckling, hantering och utförande av inbyggd datasäkerhet och trygghet i enheter och produkter. Samarbetet mellan Secure Thingz och IAR Systems fokuserar främst på hantering av kritisk information under utvecklingsprocessen. Med investeringen i Secure Thingz kommer IAR Systems att kunna erbjuda sina kunder över hela världen produkter som garanterar datasäkerhet och trygghet genom hela utvecklings-och tillverkningsprocessen, något som blir allt viktigare för kunden i takt med det växande antalet uppkopplade enheter.

Denna information är insiderinformation som IAR Systems Group AB (publ) är skyldig att offentliggöra i enlighet med EU-förordningen om marknadsmissbruk. Informationen lämnades för offentliggörande genom förmedling av den kontaktperson som anges nedan, klockan 08.30 den 7 november 2017.