IAR Systems utser Richard Lind till VD

Styrelsen för I.A.R. Systems Group har efter genomförd utvärdering konstaterat att Richard Lind är mycket väl lämpad att leda IAR Systems till ny tillväxt och har idag beslutat att utse Richard Lind till permanent VD.

Stockholm, Sverige – 9 december 2021 – Richard Lind är bl a fd CTO för Internet of Things (IoT) på Microsoft. Han har även haft internationella chefsbefattningar inom sälj, marknad samt ansvarade för marknadsintroduktionen för Azure Cloud på Microsoft Sverige. Richard har gedigen branschkunskap och har tagits emot mycket väl av medarbetarna sedan han tillträdde sin tillförordnade roll den 18 Oktober.

”Styrelsen visste att vi hade en ovanligt bra tillförordnad VD. Hur snabbt Richard satt sig in i hela bolaget och redan infört förbättringar har varit över våra förväntningar. Efter noggrann utvärdering är vi säkra på att Richard är rätt person för att leda IAR Systems tillbaka till tillväxt och materialisera potentialen i SecureThingz”, säger Nicolas Hassbjer, ordförande för I.A.R. Systems Group.

”Jag är glad och tacksam för att nu få leda IAR Systems långsiktigt till nästa fas. Jag är övertygad om att IAR Systems bästa tid är framför oss. Jag har identifierat många förbättringsområden som jag känner ansvar för och ser fram emot att fullfölja”, säger Richard Lind, VD för IAR Systems.

Denna information är sådan som IAR Systems är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 9 december 2021 kl. 15:30.


Nicolas Hassbjer, styrelseordförande: Email: nicolas@tequity.se, telefon +46 709 17 29 02
Richard Lind, VD: Email: richard.lind@iar.com, telefon +46 70 943 77 37