Inbjudan till Kapitalmarknadsträff

Inbjudan till Kapitalmarknadsträff Nocom presenterar bokslutskommunikén för år 2002 Berns den 14 februari 2003, klockan 11.30 inklusive lunch Det senaste året har vi inriktat oss på lönsamhet och finansiell stabilitet. Under hösten genomförde vi ett kraftfullt åtgärdsprogram som lett till en lyckad omstrukturering av vår verksamhet och organisation. Under 2003 kommer de positiva effekterna få ännu större genomslagskraft och vi har ett erbjudande som nu är väl anpassat till marknaden och våra kunders behov. Vi står på en stabil grund med ett starkt produkterbjudande och ledande kompetens inom utvalda områden samt långsiktiga och stabila relationer med såväl kunder som med partners. Nocoms vd Stefan Skarin och finansdirektör Stefan Ström presenterar företaget och kommenterar bokslutskommunikén. Tid och Plats: Fredagen den 14 februari, klockan 11.30-13.30 Lunch serveras under presentationen. Berns, Berzelli Park Bokslutskommunikén publiceras den 13 februari under eftermiddagen. Anmäl dig till Agneta Forssén mailto:agneta@nocom.se eller på telefon 0708-65 10 03. Varmt välkommen ! ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se