Infocast och Nocom i strategisk WAP-allians

Infocast och Nocom i strategisk WAP-allians De båda börsnoterade företagen Infocast AB och Nocom AB ska etablera ett tekniskt och marknadsmässigt samarbete. Planerna offentliggjordes vid ett analytikermöte i Stockholm torsdag den 10:e juni. Målet är att förstärka företagens spetskunskap och marknadsposition inom den snabbt växande WAP- tekniken (Wireless Application Protocol), vilken hanterar internetbaserad information till mobila mottagare. Tillsammans kommer de båda företagen att utveckla WAP-tjänster baserade på Infocasts serverprogramvara MIS (Mobile Information Server) och Nokia WAP Server-plattform. Kunskapsfusionen mellan de båda företagen och integrationen mellan de båda serverplattformarna förväntas öka tillgången till trådlös Internet samt generera ny och effektivare mobilitet i företagsvärlden. Genom samarbetet hoppas man kunna öppna nya utvecklingsmöjligheter för distribution av Internetbaserad information och e-post till mobila mottagare. -Vi kommer att anpassa vår produkt MIS till att effektivt samverka med Nokia WAP Server-plattform för WAP-terminaler, kommenterar Björn Thelin, VD Infocast Technology. -Avtalet är från vår sida ett led i att skapa strategiska allianser med leverantörer som har innovativa lösningar för mobil Internetkommunikation, säger Anders Jonson, VD Nocom AB. ........................ För ytterligare information kontakta: Björn Thelin, VD Infocast Technology AB Tel: 08 - 44 11 350 E-post: bjorn.thelin@infocast.se Internet: www.infocast.se Anders Jonson, VD Nocom AB Tel: 0708-65 53 01 E-post: anders@nocom.se Internet: www.nocom.se Bakgrundsfakta: Mobile Information Server (MIS) är namnet på Infocast Technology ABs serverprogramvara. Den möjliggör automatisk bevakning av webbaserad information och e-post. Vid uppdatering på en bevakad webbsida extraheras den nya informationen och distribueras selektivt och parameterstyrt till trådlösa mottagare såsom GSM-telefoner, personsökare och handdatorer. På samma sätt kan e-post selektivt och parameterstyrt vidarebefordras till trådlösa mottagare. Infocast Technology AB grundades 1997 och är ett bolag med spetskompetens inom meddelande- och informationshantering via trådlös kommunikation. Företaget är ett helägt dotterbolag till SBI-listade Infocast AB där Telenor Venture A/S med sina 17 % av aktierna är största ägare. Marknad och försäljning sköts via kontor i Stockholm, medan utvecklingsarbetet sker i Sundsvall. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/06/10/19990610BIT00030/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/06/10/19990610BIT00030/bit0002.pdf