Inrättande av valberedning i IAR Systems Group AB

Uppsala, tisdagen den 24 september 2013

I enlighet med årsstämmans beslut den 22 april 2013 så är valberedningen sammansatt att omfatta Ulf Strömsten, Peter Larsson, Tedde Jeansson samt Markus Gerdien. Ulf Strömsten, Catella valdes till valberedningens ordförande. Stefan Skarin är i sin roll som stor ägare och samtidigt koncernchef adjungerad att delta i valberedningens möten.