Inrättande av valberedning i INTOI AB (publ)

I enlighet med årsstämmans beslut den 6 maj 2008 så har bolagets största ägare utsett valberedning. Denna består av Göran Espelund Lannebo fonder, Ulf Strömsten Catella samt Alexander Oker-Blom Alted AB. Stefan Skarin är i sin roll som ägare och samtidigt koncernchef adjungerad att delta i valberedningens möten.


För ytterligare information kontakta:

Trygve Angell styrelseordförande
mobil: +4741442323