INTOI AB (publ) ersätter vd i dotterföretaget IAR Systems AB

Olle Eriksson vd i IAR Systems AB sedan 2004, har lämnat företaget. Rekrytering har inletts och tillförordnad vd under tiden som rekrytering sker är Stefan Skarin vd och koncernchef i moderbolaget INTOI AB.

- IAR Systems har ett starkt varumärke och en stor produktpotential inom utvecklingsverktyg för inbyggda system. INTOI har de senaste åren gjort stora investeringar i IAR Systems samtidigt som investeringarna inte fått den effekt som förväntats - säger Stefan Skarin
- Vi ska rekrytera en försäljningsinriktad VD med god branscherfarenhet som kan förädla IAR Systems produktportfölj och gedigna kompetens i en marknad med stor potential.För ytterligare information kontakta:

Stefan Skarin vd och koncernchef INTOI AB (publ)
mobil: 0708-65 10 05