INTOI avyttrar Nocom Drift till QD System AB

Nocom Drift AB har tillhört INTOI koncernen sedan 1999 genom förvärvet av Bizit AB. Nocom Drift AB erbjuder driftlösningar av mycket hög kvalitet i en miljö med högsta säkerhetsklass. Erbjudandet omfattar serverdrift, underhåll och övervakning av IT-system. Nocom Drift har i jämförelse med mycket större konkurrenter hävdat sig väl genom en stor kompetens inom avancerade drifttillämpningar. Det representeras i en mycket modern driftanläggning och en stark kundbas med kunder som Stockholms Läns Landsting som ställer mycket stora säkerhetskrav. Nocom Drift omsätter cirka 12 MSEK per år.

Avyttringen innebär ett kassatillskott för koncernen och beräknas inte omfatta någon realisationsvinst. Affären beräknas vara avslutad 1 oktober 2008 och kommer att redovisas under fjärde kvartalet 2008.

– QD System AB som ägare kommer att skapa ett mycket starkt erbjudande med sin framgångsrika säljorganisation och kompletterande erbjudande och kompetens. Det skapar stora möjligheter för Nocom Drift AB och trygghet för dess kunder och anställda, säger Stefan Skarin koncernchef INTOI

– Nocom Drift ABs resurser är rejält tilltagna vilket behövs för att vi ska kunna växa på IT-driftssidan som planerat. Nocom Drift AB har personella toppresurser och en bra och intressant kundstock, tillsammans är vi nu en av de större verksamheterna för IT-drift i landet, säger Mats Ottosson, vd för QD System AB

– Nu har vi lagt grunden till nästa expansionsfas och till nya och större affärer. Nu ska vi göra vår profil tydlig på marknaden för att därefter ytterligare fördubbla verksamheten genom organisk tillväxt men kanske också genom mindre förvärv, säger Gilbert Lövenstad styrelseordförande och huvudägare i QD

För ytterligare information kontakta:

Stefan Skarin vd och koncernchef INTOI AB (publ)
mobil: 0708-65 10 05

Mats Ottosson vd QD
Mobil: 0709-48 62 01

Gilbert Lövenstad styrelseordförande och huvudägare QD
Mobil: 0708-74 70 30