Intoi avyttrar Northern och blir IAR Systems

Intoi har tecknat avtal om avyttring av Northern Parklife AB till ledningsgruppen i Northern Parklife AB. Därmed har Intoi genomfört fokusering på IAR Systems som erbjuder mjukvara för programmering av chip i inbyggda system. Samtidigt behåller Intoi möjligheten till framtida utdelning och värdetillväxt i Northern.

Ledningen förvärvar Northern Parklife AB för en initial köpeskilling om 7 MSEK som regleras med 1,4 MSEK kontant vid tillträde samt resterande del via en kvartalsvis amortering under fem år. Dessutom tillkommer en tilläggsköpeskilling av 80 % av Northerns framtida utdelningar samt 80 % av värdet vid en eventuell framtida avyttring (minus den initiala köpeskillingen).

Resultateffekten för Intoi baserat på den initiala köpeskillingen uppgår till minus 45 MSEK och belastar i sin helhet första kvartalet 2011. Framtida tilläggsköpeskillingar medför i sin helhet positivt resultat för Intoi.

- Nu har vi slutfört vår renodling och fokuserar fullt ut på IAR Systems som har stor potential med världsledande teknologi och marknadens största kundbas, säger Stefan Skarin, VD på Intoi. Northern har uppvisat vikande omsättning och låg lönsamhet, men har samtidigt en potential i produkt och kundbas. Genom denna affär kan vi fokusera vår verksamhet och får samtidigt fortsatt utväxling på Northerns utdelningar och värdetillväxt.

- Northern erbjuder en avancerad och prisbelönt teknologi med några av världens mest kända och krävande bolag som kunder, säger Jonas Areskoug VD på Northern. Nu ägs vi av ett antal medarbetare och ska lägga in en växel till för att öka omsättningen och lönsamheten.

Intois ordförande Peter Larsson föreslås bli styrelsens ordförande i Northern AB.

Överenskommelsen är villkorad av att den godkänns av en extra bolagsstämma, i enlighet med Aktiebolagslagen 16 kap. Denna kommer att hållas direkt efter ordinarie stämma den 3 maj, 2011. Ett av styrelsens förslag på ordinarie stämma är att Intoi ska byta namn till IAR Systems Group för att spegla bolagets nya fokus på IAR Systems.

Styrelsen för Intoi AB har anlitat Remium AB (”Remium”) som oberoende finansiell rådgivare. Remium har avgett en fairness opinion avseende transaktionen. Remiums uppfattning är att transaktionen kan anses skälig ur ett finansiellt perspektiv för innehavarna av aktier i Intoi AB.

Om Northern

Northern är ett internationellt mjukvaruföretag specialiserat på att utveckla pålitliga, flexibla och lättanvända Storage Resource Management-lösningar. I oktober 2010 utsåg Gartner Northern Storage Suite till utmanare i sin årliga kartläggning av SRM-marknaden. Northern grundades 1995 och har ägts av Intoi sedan 2006.

 Läs mer på www.northern.net