INTOIs Delårsrapport januari – juni 2009:

Stabil resultatutveckling och kraftigt förbättrat kassaflöde Deltaco förbättrad lönsamhet med rörelsemarginal över 10 %

• Omsättningen ökade med 11 procent • Resultat från innehav ökade med 10 procent • Kassaflöde från löpande verksamheten ökade med 136 procent • Deltaco redovisar förbättrad lönsamhet med en rörelsemarginal på 10 procent • IAR Systems redovisar försäljningsrelaterad resultatförbättring Utdrag ur rapporten januari – juni 2009: • Omsättningen uppgick till 301,5 (278,0) MSEK • Resultat från innehav uppgick till 29,8 (27,0) MSEK • Rörelseresultatet uppgick till 19,6 (19,2) MSEK • Röreselmarginalen uppgick till 7 (7) procent • Resultat efter skatt uppgick till 18,4 (18,6) MSEK • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 24,1 (10.2) MSEK • Resultat per aktie uppgick till 1,67 (1,68) SEK • Eget per kapital per aktie uppgick till 55,07 (52,73) SEK