INTOIs Delårsrapport januari – mars 2009:

Koncernens innehav redovisar bästa resultat någonsin Kraftig tillväxt i Northern och förbättrad lönsamhet i Northern och Deltaco

Omsättningen från kvarvarande verksamheter ökade med 16 procent och uppgick till 168,5 (145,8)
MSEK. Northern redovisar en tillväxt på 96 procent för första kvartalet. Den starka tillväxten är ett resultat av ett flertal större affärer.

Koncernens innehav redovisar ett resultat på 19,2 (18,5) MSEK för första kvartalet, vilket är det bästa resultatet någonsin. Northern redovisar en rörelsemarginal på 32 procent och Deltaco redovisar resultatförbättring med en rörelsemarginal på 9 procent.

Kassaflödet från den löpande verksamheten har förbättrats med 7,4 MSEK under perioden och den finansiella ställningen är fortsatt stark med en soliditet på 79 (85) procent.

- Det är mycket glädjande att koncernen står mycket stabilt med tillväxt, lönsamhet och stärkt kassaflöde trots lågkonjunktur och stor osäkerhet i marknaden, - Stefan Skarin vd och koncernchef i INTO.I

- Northerns erbjudande som har en tydlig besparingsgaranti har fått ett fantastiskt genomslag i en marknad som präglas av besparingsåtgärder. Vi ser fortsatt en stor potential i Northerns erbjudande och organisation.


Utdrag ur rapporten januari – mars 2009:
• Omsättningen uppgick till 168,5 (149,1) MSEK
• Resultat från innehav uppgick till 19,2 (18,5) MSEK
• Rörelseresultatet uppgick till 14,4 (14,4) MSEK
• Röreselmarginalen uppgick till 9 (10) procent
• Resultat efter skatt uppgick till 13,8 (14,4) MSEK
• Resultat per aktie uppgick till 1,25 (1,29) SEK
• Eget per kapital per aktie uppgick till 55,28 (54,35) SEKFör ytterligare information kontakta:
Stefan Skarin vd och koncernchef INTOI
mobil: +46 708 65 10 05
e-post: stefan.skarin@INTOI.se