Kommuniké från extra bolagsstämma i Uppsala den 28 juni 2000

Kommuniké från extra bolagsstämma i Uppsala den 28 juni 2000 Vid den extra bolagsstämman i Nocom AB (publ) i Uppsala har följande beslutats: * Nyval av styrelseledamot Riksdagsman Per Westerberg valdes som ny styrelseledamot. Per Westerberg har en dokumenterat bred erfarenhet av svensk industri och tillväxtföretag. I övrigt kvarstår styrelsen oförändrad. * Förvärv av köpoption Stämman godkände styrelseledamöterna Michael Grimborgs och Per Westerbergs förvärv av köpoptioner avseende vardera 50.000 aktier av serie B från grundaren och koncernchefen Anders Jonson. Uppsala den 28 juni 2000 Nocom AB (publ) Styrelsen Nästa ordinarie rapporttillfälle Halvårsrapport för perioden januari - juni 2000 publiceras den 18 augusti 2000. För ytterligare information, kontakta: Tomas Nygren, vd, Nocom AB (publ) 0708 - 65 53 16 e-post: tomas.nygren@nocom.se ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/06/29/20000629BIT00080/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/06/29/20000629BIT00080/bit0002.pdf