Kommuniké från ordinarie bolagsstämma i Nocom AB (publ) den 29 april 2002

Kommuniké från ordinarie bolagsstämma i Nocom AB (publ) den 29 april 2002 Utdelning I enlighet med förslag från styrelsen lämnas ingen utdelning för verksamhetsåret 2001. Val av styrelse Till ordinarie styrelseledamöter valdes Anders Jonson (omval), Curt Egerot (omval), Christer Magnusson (omval) och Monica Caneman (nyval). Styrelseledamöterna Michael Grimborg och Per Westerberg hade avböjt omval. Konstituerande styrelsesammanträde Vid ett konstituerande styrelsesammanträde i anslutning till bolagsstämman valdes Anders Jonson till styrelseordförande i Nocom AB. Uppsala den 29 april 2002 Styrelsen Nocom AB (publ) För mer information kontakta: Stefan Skarin, vd, Nocom mobil: 0708 - 65 10 05 e-post: stefan.skarin@nocom.se Anders Jonson, styrelseordförande, Nocom mobil: 0708 - 65 53 01 e-post: anders.jonson@nocom.se Nocom AB (publ) är ett IT-företag med huvudkontor i Uppsala. Företaget erbjuder heltäckande IT-lösningar - ledande programvaror, konsulttjänster och övriga tjänster inom bland annat drift, support och utbildning. Nocoms kunder är främst nordiska företag inom industri, telekom, handel, bank och finans. Nocomkoncernen har cirka 150 anställda och finns representerad i Sverige, Norge och Finland. Nocom grundades 1985 och är noterat på Stockholmsbörsens O-lista (NOCMB). www.nocom.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/04/30/20020430BIT00090/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/04/30/20020430BIT00090/wkr0002.pdf