Monica Caneman in i Nocoms styrelse

Monica Caneman in i Nocoms styrelse Vid den ordinarie bolagsstämman i Nocom AB (publ) den 29 april föreslår nomineringskommittén nyval av Monica Caneman till styrelsen. Aktieägare representerande minst 66 procent av rösterna har underrättat bolaget att de avser att rösta i enlighet med kommitténs förslag. Monica Caneman, född 1954, har haft en rad ledande befattningar inom bland annat Finans Skandic och SEB. Bland annat var hon vice vd i SEB under åren 1995 - 2001 samt ställföreträdande koncernchef i SEB 1997 - 2001. Monica Caneman har också varit ledamot i många styrelser, exempelvis SJ, SEB Bolån, Scandic Hotels, Eurocard och Svenska Bankföreningen. Idag innehar hon styrelseuppdrag i bland annat Munksjö och Vitea. - Vi ser fram emot att arbeta med Monica i styrelsen, där hennes breda erfarenhet från svenskt näringsliv kommer att vara en stor tillgång, säger Anders Jonson, styrelseordförande i Nocom. - Nocom har en stark position inom bank- och finanssektorn, med flera av Nordens mest betydande aktörer som kunder. Bankerna kommer även fortsättningsvis att spela en central roll i utvecklingen av integrerade IT-tjänster. Det gör Monicas djupa kompetens inom området extra värdefull. För mer information kontakta: Anders Jonson, styrelseordförande, Nocom mobil: 0708 - 65 53 01 e-post: anders.jonson@nocom.se Nocom AB (publ) är ett IT-företag med huvudkontor i Uppsala. Företaget erbjuder heltäckande IT-lösningar - ledande programvaror, konsulttjänster och övriga tjänster inom bland annat drift, support och utbildning. Nocoms kunder är främst nordiska företag inom industri, telekom, handel, bank och finans. Nocomkoncernen har cirka 150 anställda och finns representerad i Sverige, Norge och Finland. Nocom grundades 1985 och är noterat på Stockholmsbörsens O-lista (NOCM B). www.nocom.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/03/27/20020327BIT00190/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/03/27/20020327BIT00190/wkr0002.pdf