Nocom anpassar organisation och verksamhet: Nocom varslar 57 medarbetare

Nocom anpassar organisation och verksamhet: Nocom varslar 57 medarbetare Nocom AB (publ) har beslutat att varsla 57 anställda. Åtgärden genomförs för att anpassa verksamheten till rådande marknadsförutsättningar och därmed säkerställa företagets långsiktiga lönsamhet. Omorganisationen och övriga verksamhetsförändringar beräknas ge en årlig besparingseffekt på cirka 40 miljoner kronor. Bakgrunden till varslen är den ihållande svaga IT-konjunkturen och vikande efterfrågan på bland annat konsulttjänster. Förändringen kommer inte att ha någon påverkan på de åtaganden företaget har mot kunder och leverantörer. Företaget kommer idag att meddela aktuella Länsarbetsnämnder och förhandlingar med berörda fackföreningar kommer att inledas snarast möjligt. För ytterligare information kontakta: Stefan Skarin, vd, Nocom mobil: 0708 - 65 10 05 e-post: stefan.skarin@nocom.se Agneta Forssén, marknadschef, Nocom mobil: 0708 - 65 10 03 e-post: agneta.forssen@nocom.se Nocom AB (publ) är ett IT-företag med huvudkontor i Uppsala. Koncernen har cirka 135 anställda och finns representerad i Sverige, Norge och Finland. Nocom grundades 1985 och är noterat på Stockholmsbörsens O- lista (NOCM B). Läs mer på www.nocom.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/09/04/20020904BIT00130/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/09/04/20020904BIT00130/wkr0002.pdf