Nocom ansvarar för drift av e-handelsplatsen Snowdrops

Nocom ansvarar för drift av e-handelsplatsen Snowdrops Snowdrops har utsett Nocom till ansvarig för driften av sin webbplats, www.snowdrops.com. Avtalet är löpande och uppgår till 500 000 SEK per år. Snowdrops är en unik mötesplats för människor som är intresserade av skönhet och har sedan starten i juli haft cirka fem miljoner besökare. Företaget erbjuder cirka 3 000 skönhets- och kroppsvårdsprodukter samt interaktiv rådgivning och redaktionellt material. Bakom webbplatsen står frisörerna Sacha Mitic och Juan Rosenlind, fotograf- och stylistagenturen LundLund, skönhetsskolan BeautyCentre samt modellagenturen MIKAs. Projektet drivs i samarbete med Andersen Consulting. Under hösten planeras en internationell expansion. - Vid lansering av en ny, större webbplats är tillgängligheten av största vikt. Nocom.net har länge arbetat med att etablera en väl fungerande organisation, som klarar ett dygnet runt-åtagande. Vårt avtal med Snowdrops visar att vi valt rätt väg, säger Peter Cederqvist, vd på Nocom.net. - Snowdrops verksamhet är beroende av att webbsidan är tillgänglig 24 timmar om dygnet. Driftssäkerheten är därför en avgörande faktor för framgång, betonar Anders Grudén, projektansvarig konsult på Andersen Consulting. - När vi valde företag för driften var vi därför mycket noggranna. Nocom.net var det företag som bäst svarade upp mot våra krav, avslutar Anders Grudén. För mer information kontakta: Peter Cederqvist, vd Nocom.net 070 - 426 90 01 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/10/12/19991012BIT00240/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/10/12/19991012BIT00240/bit0002.pdf