Nocom avyttrar Arete Affärssystem till CIBER

Nocom har, genom TurnIT, tecknat en avsiktsförklaring (Letter of Intent) att sälja verksamheten i Arete Affärssystem AB till IT-konsultbolaget CIBER Sweden AB. Arete Affärssystem ingick tidigare i TurnIT-koncernen, som förvärvats av Nocom i år. Avyttringen planeras ske enligt inkråmsöverlåtelse med en garanterad tilläggsköpeskilling. Arete Affärssystem bedriver konsultverksamhet inom bland annat implementering av affärssystem, projektledning, användarutbildningar samt integrationslösningar med SAP:s affärssystem. Sedan ett par år har Arete Affärssystem satsat på SAP Business One, något som belastat enhetens resultat. Ytterligare investeringar krävs och Arete Affärssystem bedöms därför få bättre utvecklingsmöjligheter hos CIBER. I förra veckan avyttrades Arete AB och Arete Datastöd AB. Kvar i Nocomkoncernen är Arete Internet AB, som samlokaliserats med Nocom Drift och är under namnändring till Nocom Networks AB. - Utvärderingen och integrationen av de olika bolagen i den nya koncernen går enligt plan, säger Stefan Skarin, vd i Nocom. - Det är viktigt för vår distributionsverksamhet att koncernen inte uppfattas som konkurrent till våra återförsäljare. Avyttringen av Arete är en viktig signal till leverantörer och återförsäljare att vi är en renodlad distributör som inte vänder sig direkt till slutkund. CIBER Sweden AB är ett Stockholmsbaserat IT-konsultföretag med cirka 70 medarbetare. Koncernens amerikanska moderbolag grundades redan 1974 och koncernen har idag cirka 8.000 anställda runt om i världen, varav 1.300 i Europa. CIBER Sweden är en ledande leverantör av IT-tjänster till privata och offentliga verksamheter. Företaget har mer än 30 års erfarenhet av affärskritiska system kombinerat med hög teknisk kompetens. Genom förvärvet av Arete Affärssystem tillförs CIBER 15 nya medarbetare, med stor kompetens inom mySAP Business Suite och SAP Business One. - CIBER ser det planerade förvärvet som ett mycket strategiskt steg i vår fortsatta uppbyggnad av bolagets affärsenhet för SAP-tjänster. I denna enhet finns redan idag lång erfarenhet av SAP-konsulttjänster samt vår kostnadseffektiva metod att leverera helhetslösningar, säger Ann-Catrine Appelquist, vd i CIBER Sweden AB.