Nocom avyttrar Aretebolag till Contactor Data

Nocom säljer bolagen Arete AB och Arete Datastöd AB till IT-konsultbolaget Contactor Data AB. De båda Aretebolagen ingick tidigare i TurnIT-koncernen, som förvärvats av Nocom i år. Köpeskillingen uppgår till 26,8 miljoner kronor. Därutöver tillkommer en tilläggsköpeskilling under år 2006 och 2007. De avyttrade bolagen är Arete AB, med verksamhet inom främst systemutveckling, samt Arete Datastöd AB, som arbetar med implementering av teknisk infrastruktur. Dessa Aretebolag omsatte 102 miljoner kronor 2004 och redovisade ett negativt rörelseresultat på 8 miljoner kronor, före goodwillavskrivningar. Kvar i Nocomkoncernen blir Arete Internet AB, som samlokaliserats med Nocom Drift, och Arete Affärssystem AB. Dessa bolag omsatte 30 miljoner kronor 2004 och redovisade ett positivt rörelseresultat på 1 miljon kronor, före goodwillavskrivningar. Tillträdesdag är den 1 juni 2005 och avyttringen villkoras av att köparen erhåller godkänd finansiering. - Den nya Nocomkoncernen börjar ta form. Vi utvärderar de olika verksamheterna, deras affärsmässiga potential och hur de passar in i det totala erbjudandet, säger Stefan Skarin, vd i Nocom. - Vi bedömer att Arete AB och Arete Datastöd ges större utvecklingsmöjligheter i Contactors regi. Avyttringen är ett naturligt steg för att uppnå en lämplig mix av verksamheter och minska den totala riskexponeringen i koncernen, samtidigt som vi stärker vår finansiella ställning ytterligare. Contactor Data har funnits på marknaden sedan 1987 och har ett 60-tal anställda. Företaget erbjuder traditionella konsulttjänster som projektledning, systemutveckling och test/kvalitetssäkring, med inriktning på den offentliga sektorn, Life Science, telekom och Försvarsindustrin. Efter den långa perioden med lågkonjunktur, som Contactor har överlevt med i stort sett intakta resurser, är det dags för en expansion. Med förvärven av Aretebolagen tillförs Contactor cirka 70 kvalificerade medarbetare. - Arete och Arete Datastöd kompletterar oss utmärkt både kompetens- och marknadsmässigt, säger Lars Johansson, vd i Contactor Data AB. - Såväl Arete-bolagen som Contactor kännetecknas av hög kompetens och en speciell företagsanda. Detta skall vi dra nytta av genom att skapa en IT-konsult med två starka varumärken, som tillsammans ger ett ökat värde för kunder, anställda och ägare. För mer information kontakta: Stefan Skarin, vd, Nocom mobil: 0708 - 65 10 05 e-post: stefan.skarin@nocom.se Lars Johansson, vd, Contactor mobil: 0706 – 57 58 49 e-post: lars.johansson@contactor.se