Nocom avyttrar Webcontrol till ledningen i bolaget

Nocoms dotterbolag inom distributionsverksamheten WebControl avytttras. Bolaget har åtta anställda och omsätter cirka 15 MSEK per år och avyttras till Tobias Svensson, ansvarig för verksamheten.

Avyttringen medför ingen resultatpåverkan och sker från och med den 1 januari 2007.

- ­Webcontrol har under året förändrat sin verksamhetsinriktning från ren distribution av webbanalysverktyg till en tjänste- och konsultinriktad affär, säger Stefan Ström, vd i Nocom.
Förändringen av bolagets inriktning är en följd av att leverantören WebTrends under 2006 förändrat sin globala försäljningsstrategi.

- Renodlingen ger oss möjlighet att fokusera och fortsätta investera i våra tillväxtområden inom programvara. IAR Systems och Northern får en allt mer betydande roll i koncernen.

Webcontrol är specialiserat på webbanalys och hjälper företag att optimera sina marknadsinvesteringar och webbsatsningar. Förutom programvaror från WebTrends erbjuds analyserande förstudier, tekniska implementeringar, resultatuppföljningar och utbildningar. Webcontrol kommer att fortsätta öka konsulttjänsterna för att möta kundernas förväntningar på helhetsansvar runt leveranserna.

­- Det känns roligt att ha möjligheten att ta över verksamheten och fortsätta vår satsning på webbanalys och behålla positionen som marknadsledande i Sverige. Vi får nu möjlighet att bredda tjänsteutbudet och möta både kunders och leverantörens ökade behov, säger Tobias Svensson, ansvarig på Webcontrol.

Nocom hänskjuter beslutet om avyttringens godkännande i enlighet med Leolagen till Nocoms årsstämma den 3 maj 2007.