Nocom expanderar med förvärv av Bizit

Nocom expanderar med förvärv av Bizit Som ett led i Nocoms förvärv av IT-säkerhetsföretaget Bizit har Nocoms två största ägare, Anders Jonson och Mindo AB, avyttrat 122 640 respektive 120 000 B-aktier. Anders Jonson har även utfärdat köpoptioner med rätt för innehavarna att förvärva 100 000 B-aktier i Nocom. Om de av Anders Jonson utfärdade optionerna utnyttjas kommer hans innehav (inkl familj) att uppgå till 743 626 A-aktier och 925 186 B-aktier. Innehavet representerar 38,6 procent av aktiekapitalet och 59,8 procent av röstetalet i Nocom. Mindo ABs innehav uppgår efter avyttringen till 330 000 A-aktier och 210 000 B-aktier. Innehavet representerar 12,5 procent av aktiekapitalet och 25,1 procent av röstetalet i Nocom. För mer information, kontakta: Nocom AB: Anders Jonson, tel 0708-655301 Nocom AB (publ) grundades 1985 och är sedan den 4 januari 1999 noterat på Stockholms Fondbörs O-lista. Nocom erbjuder programvaror och teknisk kompetens för att utveckla och implementera affärskritiska datasystem relaterade till området Internet, extranät och intranät. Företaget är även affärsutvecklingspartner med Nokia Wireless Software Solutions, ledande inom öppna WAP-server lösningar. Kunderna är stora till medelstora företag och organisationer i de nordiska länderna. Verksamheten bedrivs från huvudkontoret i Uppsala med ett dotterbolag i Oslo. Sedan den 1 juli ingår även Bizit AB i koncernen med huvudkontor i Stockholm. Antalet anställda i koncernen uppgår till drygt 140 personer. För mer information om oss, besök www.nocom.se och www.bizit.se ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/07/05/19990705BIT00010/bit0001.pdf http://www.bit.se/bitonline/1999/07/05/19990705BIT00010/bit0002.DOC