Nocom får en central roll inom E-handel och affärsportaler när Sun och AOL lanserar nytt gemensamt programvarubolag.

Nocom får en central roll inom E-handel och affärsportaler när Sun och AOL lanserar nytt gemensamt programvarubolag. Två av Internetvärldens främsta aktörer, SUN och AOL, startar gemensamt bolag inom Elektroniskhandel. Det nya bolaget kommer att utveckla produkter fristående från Sun och AOL. Vid starten av bolaget ingår ca 2000 anställda. Enligt flera analytiker kommer företaget att bli den dominerande aktören för kommersiella tillämpningar för Internet. Nocom har sedan tidigare representerat och sålt de produkter och tjänster som ingår i det nya bolaget. Med Nocoms långa erfarenhet av Internetlösningar blir Nocom det nya bolagets uttalade strategiska partner i Skandinavien "Nocom passar väl in i denna allians och är vår primära partner i Skandinavien", säger Bryan Jenkins partneransvarig i Europa. Nocom har sedan flera år erbjudit kommersiella lösningar för Internet. I produktportföljen ingår samtliga programvaror från Netscape och NetDynamics som från och med nu kommer levereras av SUNs och AOLs gemensamma bolag. Dessa produkter bygger helt på öppna standarder och är även anpassade för nästa generations affärsportaler som har stöd för Ericssons och Nokias WAP- telefoner. "Detta samarbete skapar förutsättningar för kraftig expansion för Nocom i Norden och ger våra kunder möjlighet att bygga långsiktiga och konkurrenskraftiga lösningar", säger Anders Jonson VD på Nocom. "SUN och AOL har varit med om att skapa Internetmarknaden och genom alliansen kommer de att leda utvecklingen långt in på 2000-talet", avslutar Anders Jonson. Det nya bolaget kommer att arbeta fristående från Sun och AOL och leverera programvara för ledande plattformar och operativsystem. Initialt är c:a 2000 personer anställda i det nya bolaget, där också samtliga anställda vid Netscape ingår. Det nya bolagets produktstrategi Samtidigt presenterades också en ny gemensam produktstrategi där målsättningen är att sammanföra alla överlappande programvaror som e-postservrar, webbservrar, applikationsservrar m m. Basen i de nya programvarorna kommer från Netscape respektive NetDynamics (applikationsserver) med komplement från Suns programvaror. Tillsammans kompletterar dessa programvaror varandra på ett utmärkt sätt och blir utan tvekan marknadens starkaste produkter för affärsportaler och kommersiella Internetlösningar för företag och organisationer med höga krav. De nya gemensamma programvarorna kommer att finnas för leverans under första kvartalet år 2000. Fram till dess kommer två parallella programvarulinjer att säljas. Naturligtvis kommer den nya familjen programvaror att garantera kompatibilitet med Netscapes och NetDynamics nuvarande produkter. För ytterligare information kontakta: Stefan Edholm, Nocom AB (publ), tel:018-65 55 00, mobil: 0708-65 10 57, e-post: stefan.edholm@nocom.se ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/03/31/19990331BIT00380/bit0001.DOC http://www.bit.se/bitonline/1999/03/31/19990331BIT00380/bit0002.pdf