Nocom förvärv av Internetkonsulten Cyberink klart

Nocom förvärv av Internetkonsulten Cyberink klart Nocom AB (publ) har, efter sedvanlig förvärvsgranskning, tecknat ett slutgiltigt avtal om förvärv av samtliga aktier i Stockholmsbaserade Internetkonsulten Cyberink Information Systems AB. Förvärvet sker genom en nyemission av cirka 645.000 B-aktier i Nocom, motsvarande en köpeskilling på cirka 14 miljoner kronor. Cyberink är specialiserade inom området parallell-publicering, med webb och mobilt Internet som huvud- sakliga kanaler, och har sin kundbas inom traditionell svensk industri. "Detta stämmer väl in i och stärker ytterligare Nocoms struktur och fokus på lösningar för företagsmarknaden, över Internet och mobila nätverk", säger Tomas Nygren, vd på Nocom. Nocom var ett av de första företagen i Norden att hjälpa sina kunder med utveckling av affärstjänster på Inter net. Idag har Nocom omfattande service- och supportåtaganden för många av marknadens större system för elektroniska affärer. Dessutom är Nocom ett av de ledande företagen inom utveckling och drift av mobila e- affärslösningar. "Efterfrågan på effektiva publiceringslösningar ökar starkt inom industrin, där information ofta produceras och publiceras i olika, ej sammankopplade processer. När vi med våra lösningar kopplar ihop dessa, sparar våra kunder både tid och pengar. Som en del av Nocom blir vi en starkare leverantör med en komplett uppsättning kompetenser, och ett av de få företag som behärskar hela affärsprocessen - från idé till implementerad affärsnytta." , säger Niclas Sahlgren, vd på Cyberink För ytterligare information, kontakta: Tomas Nygren, vd, Nocom AB (publ) telefon: 0708 - 65 53 16, e-post: tomas.nygren@nocom.se Nocom AB (publ) grundades 1985 och är noterat på Stockholms Fondbörs O- lista (NOCM B). Nocom erbjuder företag lösningar för elektroniska affärer över Internet och mobila nätverk. Verksamheten bedrivs från huvudkontoret i Uppsala med kontor i Stockholm, Göteborg, Oslo och Helsingfors. Antalet anställda i koncernen uppgår till cirka 200 personer. För mer information, besök www.nocom.se ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/07/03/20000703BIT00140/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/07/03/20000703BIT00140/bit0002.pdf